ระบบนิเทศออนไลน์ [Supervisors Online System]
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
    21:29:51   
CME2_Nites Online
  พัฒนาระบบ : Wilailuck Tairaya
  email : wilailuck@hotmail.com
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
   สพป.เชียงใหม่ เขต2                ::  ::
          ::  ::   
            

   User Online :: [ 1 ]    
ดูแลระบบ/พัฒนาโดย ::  Wilailuck Tairaya   email : wilailuck@hotmail.com